HET DORPSHUIS WESTBROEK

Een leuk moment in Het Dorpshuis

Een leuk moment in het dorpshuis. Met een handtekening verkocht wethouder Dolf Smolenaers donderdag 2 juli een perceel grond aan een groep jonge Westbroekers. Deze starters op de woningmarkt laten hier hun woningen voor eigen rekening en risico bouwen in zogenaamd CPO. Zie https://bit.ly/3gluGHG